Pavojingi kroviniai (ADR)

Pavojingų krovinių (ADR) gabenimą itin griežtai reglamentuoja tam tikri teisės aktai: tiek nacionaliniai, tiek ir tarptautiniai. Visi jie nustato, kaip pavojingi kroviniai turėtų būti gabenami, sandėliuojami, valdomi.
Pavojingi kroviniai ir jų transportavimas yra itin atsakingas procesas. Siūlome individualius krovinio gabenimo sprendimus bei atidžiai planuojame maršrutus, taip pat vykdome krovinio judėjimo, perkrovimo ir pakavimo reikalavimų kontrolę.
Visi mūsų vilkikai, atitinka, pavojingų krovinių vežimui, keliamus reikalavimus. Vairuotojai yra baigę specialiuosius pavojingų krovinių vežimo kursus ir turi atitinkamus ADR pažymėjimus

ADR klasės kurias gabename
2 - 3 - 4 -5 - 6 - 8 - 9
(negabename 1 ir 7 klasės)

ADR klasės
2 ADR klasė – Dujos
3 ADR klasė – Degiosios skystosios medžiagos
4 ADR klasė – Degiosios kietosios medžiagos
5 ADR klasė – Oksiduojančios medžiagos
6 ADR klasė – Toksinės medžiagos
8 ADR klasė – Ėdžiosios medžiagos
9 ADR klasė – Kitos pavojingos medžiagos